• Το συναισθηματικό στρες έχει άμεση επίδραση στην καρδιά και στα αγγεία αυξάνοντας την πίεση και την καρδιακή συχνότητα μέσω αυξημένης έκκρισης αδρεναλίνης
  • Το οξύ στρες μπορεί να πυροδοτήσει καρδιακές αρρυθμίες αλλά και οξέα καρδιαγγειακά επεισόδια
  • Η εκπαίδευση των ασθενών και η χρήση νέων τεχνολογικών εφαρμογών θα βοηθήσουν στη διάκριση των παθολογικών από τις φυσιολογικές καταστάσεις.

Είναι φυσιολογικό να αυξάνεται η καρδιακή συχνότητα και η πίεση όταν τρέχουμε ή όταν κουραζόμαστε. Αντίστοιχα στην κορύφωση της δοκιμασίας κόπωσης η αρτηριακή πίεση προσεγγίζει σε φυσιολογικές συνθήκες τα 200 mmHg στους άνδρες και τα 180 mmHg  στις γυναίκες. Η υπέρβαση μόνο αυτών των επιπέδων (210 και 190 mmHg αντίστοιχα) είναι παθολογική όπως και η αδυναμία αύξησης της πίεσης.

Σε καταστάσεις συναισθηματικής φόρτισης δεν τρέχει το σώμα μας αλλά το «μυαλό» μας.

Όταν στενοχωρηθούμε ή πανικοβληθούμε θα ανέβει σημαντικά η πίεση και η καρδιακή συχνότητα.

Καλό είναι να αποφεύγουμε τις μετρήσεις σε αυτές τις συνθήκες αφού δεν αντανακλούν την πραγματική κατάσταση της καρδιαγγειακής μας υγείας.

Συνδέεται το συναισθηματικό στρες με καρδιαγγειακά νοσήματα?

Σε ακραίες συνθήκες συναισθηματικής φόρτισης δύναται να εκδηλωθούν οξέα στεφανιαία και αγγειακά εγκεφαλικά επεισόδια επί προϋπάρχουσας πάντα αθηρωμάτωσης. Χαρακτηριστικότερο παράδειγμα όλων η αύξηση των επεισοδίων στην Γερμανία κατά τις ημέρες που η Εθνική Ποδοσφαιρική ομάδα αγωνιζόταν στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2006 και ο δεκαπλασιασμός των εμφραγμάτων την ημέρα που η ομάδα αποκλείστηκε μετά από συναρπαστικό αγώνα.

Παρόμοιος είναι και ο μηχανισμός εκδήλωσης αρρυθμιών σε συνθήκες στρες. Όταν αγχωνόμαστε ειδικά εάν έχουμε καταναλώσει καφέ ή έχουμε καπνίσει πυροδοτούνται έκτακτες συστολές οι οποίες μπορεί επακόλουθα να εκκινήσουν παθολογικές ταχυκαρδίες.

Διάκριση φυσιολογικού από παθολογικό

Πως μπορούμε να ξεχωρίσουμε μια «απλή» αγχώδη» συνδρομή από μια παθολογική κατάσταση που δυνητικά μπορεί να απειλεί τη ζωή μας? Η ενδελεχής κλινική εξέταση, το ηλεκτροκαρδιογράφημα και απλές εξετάσεις αίματος που διενεργούνται ταχέως στα ιατρεία επειγόντων περιστατικών δεικνύουν το σωστό δρόμο στις περισσότερες περιπτώσεις. Αλίμονο όμως εάν όσοι αγχώνονται αναζητούν κάθε φορά ιατρική βοήθεια.

Συμπερασματικά

Πρέπει να εκπαιδεύσουμε τους ασθενείς μας μετά το πρώτο τέτοιο συμβάν να ελέγχουν με αντικειμενικό τρόπο τα ζωτικά τους σημεία. Η σωστή χρήση πιεσομέτρου, οξυμέτρου, εφαρμογών στα κινητά, έξυπνων ρολογιών και μελλοντικών sensors, θα βοηθήσει σημαντικά σε αυτήν την κατεύθυνση.

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΑΠΟ: 

  1. Diagnosis and management of phantom tachycardias based on an electrophysiologically guided approach. Tsiachris D, Koutagiar I, Gatzoulis KA, Arsenos P, Rigatou A, Dilaveris P, Sideris S, Papadopoulos A, Kritikos A, Stefanadis C, Tousoulis D.Hellenic J Cardiol. 2016 Sep-Oct;57(5):340-344.
  2. 2018 ESC Guidelines for the diagnosis and management of syncope. European Heart Journal, Volume 39, Issue 21, 01 June 2018, Pages 1883–1948