• Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει τα υψηλότερα επίπεδα κατανάλωσης αλκοόλ στον κόσμο.
  • Πολλές αιτίες θανάτου σχετίζονται με την υψηλή κατανάλωση αλκοόλ όπως ο καρκίνος, η κίρρωση του ύπατος , καρδιαγγειακά νοσήματα κ.α Επιπλέον, η υπερβολική πρόσληψη αλκοόλ αυξάνει τον κίνδυνο παχυσαρκίας.
  • Τα ποτά με αλκοόλ εξαιρούνται μέχρι στιγμής από τον κανονισμό αναγραφής συστατικών στην ετικέτα.
  • Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα επιβάλει κανόνες για την υποχρεωτική αναγραφή συστατικών και θερμίδων στα αλκοολούχα ποτά, προκειμένου να προστατευθεί η Δημόσια Υγεία.

Ησκέψη της Ευρωπαικής Επιτροπής είναι να αναγράφονται υποχρεωτικά, η διατροφική δήλωση( θερμίδες ανά ml) και ο κατάλογος των συστατικών στα αλκοολούχα ποτά.

Οι κύριοι στόχοι της παραπάνω απαίτησης για όλα τα αλκοολούχα ποτά, είναι να αυξήσουν οι αρμόδιοι και ειδικοί, το επίπεδο ευαισθητοποίησης των καταναλωτών σχετικά με το περιεχόμενο και τη διατροφική σύνθεση των ποτών,  όπως ακριβώς συμβαίνει και στην περίπτωση των ποτών που περιέχουν λιγότερο από 1,2% αλκοόλ κατ ‘όγκο . Αυτό θα διευκόλυνε τις ορθές επιλογές των καταναλωτών και θα μείωνε την κατανάλωση αλκοόλ.

Μέχρι στιγμής ο κανονισμός 1169/2011 επιβάλλει τον κατάλογο των συστατικών και την υποχρεωτική διατροφική δήλωση, σχεδόν σε όλα τα προϊόντα εκτός ελαχίστων εξαιρέσεων . Σε αυτές τις εξαιρέσεις ανήκουν και τα ποτά με αλκοόλ πάνω από 1,2%.

Το άρθρο 41 του κανονισμού επιτρέπει στα κράτη μέλη να διατηρούν εθνικά μέτρα σχετικά με την αναγραφή καταλόγου συστατικών των αλκοολούχων ποτών, εν αναμονή της έκδοσης εναρμονισμένων κανόνων της ΕΕ. Η Ελλάδα έχει επιβάλλει τον κατάλογο των συστατικών στα προΐόντα ζύθου( μπύρα), με βάση τη εθνική μας νομοθεσία. 

Όσον αφορά τη διατροφική επισήμανση, η αιτιολογική σκέψη 42 του κανονισμού,  ενθαρρύνει τους υπεύθυνους επιχειρήσεων τροφίμων να παράσχουν προαιρετικά τις πληροφορίες.

Για τον σκοπό αυτό ο κανονισμός, επιτρέπει η εθελοντική διατροφική δήλωση στα αλκοολούχα ποτά, να περιορίζεται στην ενεργειακή αξία.

Οι καταναλωτές από την άλλη μεριά, σύμφωνα με έρευνα που διεξήχθη, συμφωνούν να αναγράφονται η ημερομηνία λήξης και η διατροφική δήλωση στα αλκοολούχα ποτά και κυρίως με το να αναγράφεται πάνω στην ετικέτα και όχι με άλλους τρόπους, δλδ site επιχείρησης, site δημοσίων αρχών , διαφήμιση κ.α

Τα οικονομικά οφέλη από την “ετικέτα συστατικών” στα ποτά με αλκοόλ

Διάφορα άλλα οφέλη, πέρα από την δημόσια υγεία, παρουσιάζονται ενδεικτικά παρακάτω 

  • Οι ενημερωμένες επιλογές από τους καταναλωτές θα μπορούσαν να μειώσουν το κόστος υγειονομικής περίθαλψης,  που απορρέει από ασθένειες όπως καρκίνος, παχυσαρκία και συνδέεται εν μέρει με την κατανάλωση αλκοόλ. 
  • Η εναρμόνιση των απαιτήσεων επισήμανσης για όλα τα αλκοολούχα ποτά, θα εξασφαλίσει ισότιμους όρους ανταγωνισμού μεταξύ των υπευθύνων επιχειρήσεων τροφίμων σε όλους τους τομείς (κρασί, μπύρες, αλκοολούχα ποτά κ.α) 

Οι δύο επικρατέστερες ιδέες που τέθηκαν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων σε ευρωπαϊκό επίπεδο είναι οι εξής:

Επιλογή 1 – Αναθεώρηση των κανόνων για όλα τα αλκοολούχα ποτά: Η τρέχουσα εξαίρεση βάσει του κανονισμού  ανακαλείται και η υποχρεωτική ένδειξη του καταλόγου συστατικών και της διατροφικής δήλωσης γίνεται υποχρεωτική . Ορισμένες πληροφορίες μπορεί να δίνονται εκτός ετικέτας (site επιχείρησης, site δημοσίων αρχών , διαφήμιση κ.α).

Επιλογή 2– Αναθεώρηση των κανόνων για όλα τα αλκοολούχα ποτά: Η τρέχουσα εξαίρεση βάσει του κανονισμού  ανακαλείται και η υποχρεωτική ένδειξη του καταλόγου συστατικών και της διατροφικής δήλωσης γίνεται υποχρεωτική . Όλες οι πληροφορίες πρέπει να αναγράφονται στην ετικέτα.

Συμπερασματικά

Δύο βασικές ιδέες υπάρχουν στην πρόταση αναθεώρησης του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1169/2011,  σχετικά με την παροχή πληροφοριών στους καταναλωτές, για την σύσταση των αλκοολούχων ποτών. Με αγωνία αναμένουμε το τέταρτο τρίμηνο του 2022 να δούμε που θα καταλήξει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΑΠΟ:

  • Κανονισμός 1169/2011 σχετικά με την παροχή πληροφοριών για τα τρόφιμα στους καταναλωτές
  • European Parliamentary Research Service , Alcohol labelling , April 2021
  • REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL regarding the mandatory labelling of the list of ingredients and the nutrition declaration of alcoholic beverages 13.03.2017
  • Proposal for a revision of Regulation (EU) No 1169/2011 on the provision of food information to consumers, 24.06.2021