• Το υπάρχον ιατρικό πρότυπο σκέψης και δράσης, βασίζεται στους υπάρχοντες κανόνες ιατρικής, με ανάλυση των συμπτωμάτων και εξαγωγή συμπερασμάτων και διάγνωσης.
  • Όμως παρόλα τα θεαματικά επιτεύγματα του στην μείωση της νοσηρότητας και θνησιμότητας δεν μπορεί να προσεγγίσει το φαινόμενο της υγείας και της νόσου στις ριζικές τους αιτίες.
  • Τα ιατρικά λάθη είναι η 3η αιτία θανάτου στις ΗΠΑ, όπου κάθε 7 χρόνια όλοι οι ιατροί αξιολογούνται.

Επίσημοι οργανισμοί υγείας ζητούν μια άλλου είδους προσέγγιση αφού διαπιστώνεται ότι τα υπάρχοντα φάρμακα φέρουν ανεπιθύμητες παρενέργειες και δεν αφορούν όλους τους ασθενείς των διαφόρων νοσημάτων.

Πρόκειται για τη ΝΕΑ ολιστική θεώρηση της υγείας και της νόσου: ΔΗΛΑΔΗ ότι ο άνθρωπος αποτελεί ένα ενιαίο σύνολο και όχι απλά ένα άθροισμα οργάνων  από τα οποία αποτελείται και παράγει μια νέα οντότητα, τον ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ!

Παρατήρηση που πρώτος είχε κάνει ο Αριστοτέλης. Οι ιδιότητες του συνόλου είναι ανώτερες και περισσότερες των ιδιοτήτων των επιμέρους μερών του. Αυτό αποτελεί βασική ιδέα για να καταλάβουμε ότι η προσέγγιση μας στο φαινόμενο της υγείας πρέπει να είναι οργανισμική ή συστημική. 

Βεβαίως σήμερα με την ραγδαία ανάπτυξη της επιστήμης των omics (genomics-proteomics-metabolomics-microbiome) δλδ γονιδίωμα, μικροβίωμα κλπ, αυτή η διαπίστωση έχει πλήρως αποδειχθεί.

Μέσω της συστημικής ιατρικής ή συνθετικής βιολογίας, πλέον εξετάζονται σύνολα οργανισμών και όχι απλά μέρη αυτών, όπου εκεί αναδύονται ιδιότητες που ήταν άγνωστες μέχρι τώρα κι έτσι εξηγούνται πράγματα μέχρι τώρα ανεξήγητα.

Αυτή η προσέγγιση ονομάζεται και μεταφραστική ιατρική (translational medicine) διότι μεταφράζει ερευνητικά δεδομένα σε κλινική πράξη και εφαρμογή. 

Συμπερασματικά

Όπως καταλαβαίνετε όλα τα προηγούμενα εντός ολίγου θα έχουν αλλάξει πλήρως την εικόνα της ιατρικής όπως δημοσιεύτηκε το 2011, αφού από φέτος κάθε 73 ημέρες η ιατρική γνώση θα διπλασιάζεται.

Οι σχέσεις με το παρελθόν θα είναι ελάχιστες, εκτός βέβαια της προσέγγισης των επειγόντων περιστατικών λόγω μεγαλύτερης σταθερότητας.

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΑΠΟ:

A molecularly engineered antiviral banana lectin inhibits fusion and is efficacious against influenza virus infection in vivo  https://www.pnas.org/content/117/4/2122