Δρ Γεώργιος Κ. Αναγνωστόπουλος

ΜD, FEBGH Γαστρεντερολόγος– Ηπατολόγος, Διευθυντής Γαστρεντερολογικής Κλινικής & Ενδοσκοπικού Τμήματος, νοσοκομείο ΜΗΤΕΡΑ
Go to Top