Φώτης Πατσουράκος


Καρδιολόγος - αρχίατρος ε.α.
 Πτυχιούχος Ιατρικής Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, πρόεδρος ελευθεροεπαγγελματιών καρδιολόγων και κλινικοεργαστηριακών ιατρών
, Α' Αντιπρόεδρος Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών.
Go to Top