Φιορίτα Πουλακάκη

Χειρουργός μαστού, Διευθ/ρια Χειρουργικής κλινικής μαστού, Νοσοκομείο Ευρωκλινική Αθηνών.
Go to Top