Δημήτριος Τσιαχρής

Καρδιολόγος – Επεμβατικός Ηλεκτροφυσιολόγος. Διευθυντής εργαστηρίου ηλεκτροφυσιολογίας και βηματοδότησης Ιατρικού Κέντρου Αθηνών.
Go to Top