Γεώργιος Τσουκαλάς

Γεώργιος Τσουκαλάς

Φυσικοθεραπευτής - Οστεοπαθητικός, καθηγητής Ackermann College.