Δημήτρης Παπαδημητριάδης

Ψυχίατρος - Ψυχοθεραπευτής. Πτυχιούχος Ιατρικής Πανεπιστημίου Κρήτης, MSc Διεθνούς Πολιτικής Υγείας London School of Economics, ειδικευθείς στο Royal Free Hospital (Λονδίνο) και στο Γεν. Νοσοκ. "Ευαγγελισμός" (Αθήνα), ψυχοθεραπευτής CBT, CAT (Halliwick NHS, Beck Institute).
Go to Top