• Οι επιπλοκές από τον COVID-19 είναι συχνότερες και σοβαρότερες στα παχύσαρκα άτομα.
  • Οι σοβαρές επιπλοκές του ιού σε νέα άτομα είναι συχνότερες, όταν συνυπάρχει παχυσαρκία.
  • Τα παχύσαρκα άτομα έχουν υψηλότερες πιθανότητες μη βέλτιστης απόκρισης στην ανοσοποίηση.

Στα webinars που οργανώθηκαν από το World Obesity Federation με τίτλο: “The collision of two pandemics: COVID-19 and obesity” επιστήμονες από όλο τον κόσμο αναφέρθηκαν στις ιδιαιτερότητες των παχύσαρκων ατόμων σε σχέση με τον ιό COVID-19.

Δεν γνωρίζουμε ακόμα εάν η παχυσαρκία είναι ανεξάρτητος παράγοντας κινδύνου για σοβαρότερες επιπλοκές από τον COVID-19 ή εάν η παρατήρηση αυτή οφείλεται στις ποικίλες παθολογικές καταστάσεις που σχετίζονται με την παχυσαρκία (διαβήτης τύπου 2, υπέρταση, χρόνια χαμηλού βαθμού φλεγμονή, διαταραχές στην αναπνευστική λειτουργία κ.α.)

Τα 7 προτεινόμενα βήματα προστασίας για την περίοδο της πανδημίας:

  • Ισορροπημένη και πλήρη σε θρεπτικά συστατικά διατροφή – Αποφυγή της αύξησης του  σωματικού βάρους
  • Αποφυγή επιβαρυντικών συνηθειών όπως το κάπνισμα και η υπερκατανάλωση αλκοόλ
  • Ήπια σωματική δραστηριότητα
  • Επαρκής ύπνος
  • Μένουμε σε τακτική διαδικτυακή επαφή με τα αγαπημένα μας άτομα, συγγενείς και φίλους
  • Διατήρηση καλής ψυχικής υγείας
  • Δεν παρακολουθούμε συνεχώς τις ειδήσεις (προτείνεται μέχρι 2 φορές / ημέρα)

Είναι χαρακτηριστικό, το πως τα βήματα αυτά σχετίζονται μεταξύ τους.

Για παράδειγμα ο επαρκής και καλής ποιότητας ύπνος επηρεάζει την όρεξη και τις διατροφικές μας επιλογές, όπως επίσης και τη διάθεση για σωματική δραστηριότητα και την καλή ψυχική μας κατάσταση.

Αντίστοιχα η διατήρηση των καλών διατροφικών συνηθειών και των σταθερών ωρών φαγητού επηρεάζουν την ποιότητα του ύπνου, τη διάθεση για άσκηση και τη ψυχολογία μας.

Συμπερασματικά

Επομένως για να έχουμε την καλύτερη δυνατή σωματική και ψυχική υγεία κατά τη διάρκεια της πανδημίας, αξίζει να προσπαθήσουμε να υιοθετήσουμε την πλειοψηφία, αν όχι το σύνολο, των παραπάνω συμβουλών.

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΑΠΟ:

Maggini S, Pierre A, Calder PC. Immune Function and Micronutrient Requirements Change over the Life Course. Nutrients. 2018;10(10):1531. Published 2018 Oct 17. doi:10.3390/nu10101531

Childs CE, Calder PC, Miles EA. Diet and Immune Function. Nutrients. 2019;11(8):1933. Published 2019 Aug 16. doi:10.3390/nu11081933