• Σε πολλά παιδιά τα αυτιά προβάλλουν έντονα στα πλάγια ή δείχνουν μεγάλα.
  • Αποτελεί αισθητικό πρόβλημα με συχνή όμως ψυχολογική επιβάρυνση. 
  • Διορθώνονται εύκολα με «ωτοπλαστική» από τη σχολική ηλικία.

Τα «αφεστώτα ώτα» είναι μια συχνή εκ γενετής δυσμορφία (2%), χωρίς διαταραχές στην ακοή. Όμως συχνά αποτελεί αιτία bulling στο σχολικό περιβάλλον, με έκδηλες ψυχολογικές και κοινωνικές επιπτώσεις, συνθήκες που ευνοούν την πρώιμη διόρθωση. 

Ωτοπλαστική

Πρόκειται για μια επέμβαση ελάχιστης βαρύτητας, που αναδιπλώνει μόνιμα τα πτερύγια προς τα μέσα. 

Πραγματοποιείται ακόμη και από την ηλικία των 6 ετών, αφού τότε έχει ολοκληρωθεί περίπου το 80% της ανάπτυξης των αυτιών. 

Η επέμβαση γίνεται με γενική αναισθησία στην παιδική ηλικία, ενώ σε εφήβους και ενήλικες με τοπική αναισθησία ή μέθη. 

Η τομή γίνεται στο πίσω μέρος του πτερυγίου, μέσω της οποίας επιτυγχάνεται με εσωτερικά ράμματα η αναδίπλωση του χόνδρου που σχηματίζει το σκελετό του αυτιού. 

Μετά την επέμβαση

Συστήνεται η χρήση κορδέλας μαλλιών για 1-2 εβδομάδες, δεν απαιτείται αφαίρεση ραμμάτων, ενώ η ουλή στο πίσω μέρος δεν γίνεται καν αντιληπτή.

Το αποτέλεσμα της ωτοπλαστικής είναι άμεσα ορατό και μόνιμο, χωρίς σημάδια!

Συμπερασματικά

Η διόρθωση των πεταχτών αυτιών γίνεται εύκολα ακόμη και από την παιδική ηλικία, χαρίζοντας ένα μόνιμο άρτιο αισθητικό αποτέλεσμα.