• Η χειρουργική της σπονδυλικής στήλης έχει, χωρίς αμφιβολία, σημειώσει τεράστια πρόοδο τις τελευταίες δεκαετίες.
  •  Η εξειδίκευση του γιατρού, τα εργαλεία τελευταίας τεχνολογίας, οι νέες τεχνικές ελάχιστης επεμβατικότητας και ο διεγχειρητικός έλεγχος, συμβάλλουν στην ασφάλεια και αποτελεσματικότητα αυτών των επεμβάσεων.  

Στον τομέα της αποτελεσματικότητας των χειρουργείων, τα ισχυρά εργαλεία και εμφυτεύματα που διαθέτουμε εδώ και σχεδόν 3 δεκαετίες, μας επιτρέπουν μεγάλες διορθώσεις των παραμορφώσεων της σπονδυλικής στήλης (κύφωση-σκολίωση) αλλά και πλήρη ανατομική αποκατάσταση των προβλημάτων που δημιουργούνται από την φθορά. 

Στον τομέα της ασφάλειας των χειρουργείων της σπονδυλικής στήλης, σημαντικό ορόσημο αποτέλεσε ο διεγχειρητικός έλεγχος της καλής λειτουργίας των νεύρων και του νωτιαίου μυελού (νευροπαρακολούθηση).

Ιδιαιτέρως σε επεμβάσεις διόρθωσης παραμορφώσεων, συνέβαλε σημαντικά στην αποφυγή νευρολογικών επιπλοκών κατά την διάρκεια αυτών και στην επίτευξη μεγαλύτερων και καλύτερων διορθώσεων με την ίδια ασφάλεια. 

Επόμενο βήμα ήταν η χρήση ακτινογραφιών μέσα στο χειρουργείο (ακτινοσκόπηση) ώστε να ελέγχεται η σωστή θέση των υλικών που τοποθετούνται. Πλέον υπάρχει η δυνατότητα αυτό να γίνεται με ακόμη μεγαλύτερη ακρίβεια χρησιμοποιώντας ειδικό αξονικό τομογράφο (O-Arm) κατά την διάρκεια της επέμβασης.

Την τελευταία δεκαετία, όλα τα παραπάνω συνδυάζονται με εργαλεία και λογισμικό πλοήγησης, που μας δίνουν πληροφορίες σε πραγματικό χρόνο για την ασφαλή τοποθέτηση των υλικών μας.

Αιχμή του δόρατος αυτής της τεχνολογίας αποτελεί η ψηφιακά και μηχανικά υποβοηθουμένη πλοήγηση (ρομποτική), που εξασφαλίζει την τοποθέτηση των υλικών με την μεγαλύτερη δυνατή ακρίβεια, άρα και ασφάλεια. 

¨Εχει σημειωθεί αξιοσημείωτη πρόοδος και στον τομέα  βελτίωσης της εμπειρίας ενός χειρουργείου σπονδυλικής στήλης. Με τις νέες τεχνικές ελάχιστης επεμβατικότητας (minimally invasive spine surgery) μας δίνεται πλέον η δυνατότητα να πετύχουμε το αποτέλεσμα που επιθυμούμε δια μέσω πολύ μικρών οπών του δέρματος.

Έτσι το χειρουργικό τραύμα ελαχιστοποιείται μαζί με τον μετεγχειρητικό πόνο και κυρίως τον χρόνο αποκατάστασης – που είναι και το ζητούμενο στους νέους και δραστήριους ασθενείς.

Εξειδίκευση χειρουργών   

Η πιο σημαντική εξέλιξη αφορά στον ανθρώπινο παράγοντα και συγκεκριμένα  στην εκπαίδευση ειδικών χειρουργών σπονδυλικής στήλης. Στο παρελθόν, δεν υπήρχε ξεχωριστή εκπαίδευση για μια τόσο απαιτητική ειδικότητα με αποτέλεσμα να καλύπτεται είτε από Ορθοπαιδικούς είτε από Νευροχειρουργούς στους τομείς που μπορούσαν να καλύψουν με την γενική τους εκπαίδευση.

Πλέον, στις προηγμένες ιατρικά χώρες, αποτελεί ξεχωριστή υποειδικότητα που προϋποθέτει πολυετή και στοχευμένη εκπαίδευση και εφοδιάζει τους χειρουργούς σπονδυλικής στήλης με τη γνώση και τις δεξιότητες που απαιτούνται, για να αντιμετωπίζουν με ασφάλεια το πλήρες φάσμα της παθολογίας της σπονδυλικής στήλης. 

Συμπερασματικά

Παρόλα αυτά, το ζητούμενο παραμένει η συνεχής βελτίωση των τεχνικών και των μέσων, με απώτερο στόχο την προσέγγιση του τέλειου αποτελέσματος προς όφελος του ασθενούς.

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΑΠΟ:

1.J Neurosurg Spine

2014 Feb;20(2):196-203.

doi: 10.3171/2013.11.SPINE13413.Epub 2013 Dec 20.

The accuracy of pedicle screw placement using intraoperative image guidance systems

Alexander Mason 1Renee PaulsenJason M BabuskaSharad RajpalSigita BurneikieneE Lee NelsonAlan T Villavicencio

  1. Neurosurg Focus

2019 Apr 1;46(4):E4.

doi: 10.3171/2019.1.FOCUS18692.

Reductions in length of stay, narcotics use, and pain following implementation of an enhanced recovery after surgery program for 1- to 3-level lumbar fusion surgery

G Damian Brusko 1John Paul G Kolcun 1Julie A Heger 1Allan D Levi 1Glen R Manzano 1Karthik Madhavan 1Timur Urakov 1Richard H Epstein 2Michael Y Wang 1