• Ιατρείο Κεφαλαλγίας είναι το ειδικό ιατρείο που αντικείμενό του είναι η διάγνωση, θεραπεία και παρακολούθηση ασθενών με πονοκέφαλο.
  • Ο όρος «Κέντρο Κεφαλαλγίας» σημαίνει ακριβώς το ίδιο.

Ένα Κέντρο ή Ιατρείο Κεφαλαλγίας μπορεί να λειτουργεί στα πλαίσια των εξωτερικών ιατρείων ενός δημόσιου ή ιδιωτικού νοσοκομείου, ενώ Ιατρεία Κεφαλαλγίας λειτουργούν στα πλαίσια συγκεκριμένων ιδιωτικών νευρολογικών ιατρείων, εφόσον οι υπεύθυνοι ιατροί διαθέτουν τη σχετική εξειδίκευση.

Ένα Ιατρείο Κεφαλαλγίας πρέπει να προσφέρει την δυνατότητα εξέτασης και παρακολούθησης από ειδικά εκπαιδευμένο, εξειδικευμένο αλλά και έμπειρο σε θέματα κεφαλαλγίας γιατρό.

Ο γιατρός που αποτελεί τον πυρήνα ενός ειδικού Κέντρου (Ιατρείου) Κεφαλαλγίας είναι νευρολόγος, εξειδικευμένος και έμπειρος στην παρακολούθηση ασθενών με πονοκέφαλο.

Έτσι, κατά την πρώτη προσέλευση σε ένα Κέντρο Κεφαλαλγίας, ο ασθενής θα πρέπει να περιμένει να δώσει το ιστορικό του και να εξεταστεί από τον εξειδικευμένο στις κεφαλαλγίες νευρολόγο.

Για τους περισσότερους ανθρώπους με πονοκέφαλο που απευθύνονται σε ένα Κέντρο ή Ιατρείο Κεφαλαλγίας, η εξέταση από τον εξειδικευμένο νευρολόγο αρκεί, καθώς αυτός μπορεί να θέσει την διάγνωση (ενδεχομένως, να ζητήσει πρώτα κάποιες εξετάσεις) και να συστήσει την θεραπεία. Συνήθως η εξέταση συμπληρώνεται με τη χρήση ειδικών ερωτηματολογίων πάνω στις κεφαλαλγίες, τα οποία χρησιμεύουν για την πλήρη αξιολόγηση του προβλήματος, αλλά και για την πρόοδο της θεραπείας του ασθενούς.

Ωστόσο, μερικές φορές μπορεί να υπάρξουν διαγνωστικά ή θεραπευτικά προβλήματα και ο γιατρός να έχει την ανάγκη βοήθειας από την ομάδα συνεργατών του Ιατρείου Κεφαλαλγίας.

Η ομάδα θα πρέπει να περιλαμβάνει εξειδικευμένο οδοντίατρο, ωτορινολαρυγγολόγο, ψυχολόγο και ενδεχομένως αναισθησιολόγο, οφθαλμίατρο και διάφορες άλλες ειδικότητες. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι κάθε ασθενής που προσέρχεται σε Κέντρο ή Ιατρείο Κεφαλαλγίας θα πρέπει να εξετάζεται από ολόκληρη την ομάδα. Η ομάδα όμως πρέπει να είναι διαθέσιμη, ώστε να απαντηθούν οι ανάγκες συγκεκριμένων ασθενών, όταν και αν προκύψουν.

Συμπερασματικά

Το Ιατρείο Κεφαλαλγίας μπορεί να δώσει αποτελεσματικές λύσεις σε ανθρώπους που ταλαιπωρούνται από πονοκεφάλους.

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΑΠΟ: 

  1. Ιατρείο Κεφαλαλγίας. Στο Βικελής Μ. Και συνεργάτες: Ημικρανία και άλλες κεφαλαλγίες. Έκδοση Συλλόγου Ασθενών με Ημικρανία και Κεφαλαλγία Ελλάδος, Αθήνα 2020. 
  2. Ιατρείο Κεφαλαλγίας. https://www.headaches.gr/intro/center-headache-headache-clinic.html Accessed online on 21-5-2020
  3. Βικελής Μ, Κεφαλαλγίες  Στο: Σωτηρόπουλος Α., Σκληρός Ε.: Αντιμετώπιση συνήθων παθήσεων στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας. Σύγχρονες απόψεις και συστάσεις, 3η έκδοση. Αθήνα, 2016.