• Η Χρόνια Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια (ΧΑΠ)  αποτελεί την 4η αιτία θανάτου παγκοσμίως.  Είναι μία παθολογική κατάσταση που χαρακτηρίζεται από περιορισμό της ροής αέρα και η οποία δεν είναι πλήρως αναστρέψιμη.
  • Τα κυριότερα κλινικά χαρακτηριστικά των ασθενών με Χ.Α.Π. είναι η δύσπνοια και η αδυναμία τους να πραγματοποιήσουν δραστηριότητες της καθημερινής ζωής, εξαιτίας μειωμένης ικανότητας για άσκηση.
  • Η πνευμονική αποκατάσταση αποτελεί ένα πρόγραμμα φροντίδας που εξατομικεύεται για κάθε ασθενή με χρόνια αναπνευστική νόσο και σκοπό έχει να βελτιώσει τη φυσική και κοινωνική του κατάσταση και αυτονομία. 

Στόχοι αποκατάστασης 

• Να αυξήσει την αντοχή και την λειτουργική απόδοση του ασθενούς.

• Να βελτιώσει την ποιότητα ζωής.

• Να αυξήσει το μέσο όρο επιβίωσης.

• Να μειώσει τη συχνότητα νοσηλείας και τη διάρκεια της παραμονής στο νοσοκομείο.

• Να μειώσει τη συχνότητα παροξύνσεων 

 Αποτελέσματα καρδιοαναπνευστικής αποκατάστασης 

Τα θετικά αποτελέσματα μεγάλου αριθμού ερευνών, αποδεικνύουν την αναγκαιότητα της αποκατάστασης στην αντιμετώπιση της ΧΑΠ. Στις ευεργετικές επιδράσεις της άσκησης περιλαμβάνονται: 

  • Βελτίωση της λειτουργικής ικανότητας με αύξηση της μέγιστης ικανότητας για άσκηση, όπως φαίνεται από αύξηση του  VO2 peak αλλά και άλλες δοκιμασίες όπως η εξάλεπτη δοκιμασία βάδισης.
  • Βελτίωση της ποιότητας ζωής και της καθημερινότητας,  που προκύπτει κυρίως από την αυξημένη ικανότητα υπομέγιστης κόπωσης, αλλά και την ψυχολογική βελτίωση.
  • Βελτίωση των συμπτωμάτων, κυρίως της δύσπνοιας (μείωση του εργοαντανακλαστικού) αλλά  και της κόπωσης.

 Στις περισσότερες μελέτες τα ευρήματα δείχνουν βελτίωση ή τάση βελτίωσης και των παραμέτρων των λειτουργικών δοκιμασιών του πνεύμονα με σημαντικότερη τη βελτίωση στην  FEV1.

Ασθενείς που ακολουθούσαν προγράμματα αποκατάστασης παρουσίασαν λιγότερες παροξύνσεις, επισκέψεις στα επείγοντα και τακτικά εξωτερικά ιατρεία και εισαγωγές στο νοσοκομείο.

Όσον αφορά στη θνησιμότητα υπάρχουν κάποιες μελέτες με ευνοϊκά αποτελέσματα, αλλά χρειάζονται μεγάλες προοπτικές τυχαιοποιημένες μελέτες, για να έχουμε ασφαλή συμπεράσματα.   

Συμπερασματικά

Είναι αναγκαίο οι άνθρωποι με χρόνια αναπνευστικά προβλήματα να ακολουθούν ειδικό πρόγραμμα αποκατάστασης, με στόχο να βελτιωθεί η καθημερινότητα τους και η ποιότητα ζωής.