• Έχει τύχει σίγουρα σε πολλούς από εμάς, να νιώσουμε κάψιμο στο στήθος που συχνά ανεβαίνει ως το λαιμό, μετά από την κατανάλωση κάποιων φαγητών [π.χ. ένα κομμάτι πίτσα, αλκοόλ] ή μετά από ένα μεγάλο γεύμα.
  • Το κάψιμο αυτό οφείλεται στην παλινδρόμηση του οξέος, που φυσιολογικά παράγεται στο στομάχι, προς τον οισοφάγο μας.
  • Η παλινδρόμηση οφείλεται σε βλάβη της γαστροοισοφαγικής βαλβίδας.
  • Η δυσλειτουργία αυτή μπορεί να αντιμετωπιστεί με αλλαγή του τρόπου ζωής, φαρμακευτική αγωγή, χειρουργικά και πλέον ενδοσκοπικά με την μέθοδο stretta.

Aνάμεσα στον οισοφάγο και στο στομάχι υπάρχει μια βαλβίδα (γαστροοισοφαγική βαλβίδα) που ανοίγει όταν τρώμε έτσι ώστε το φαγητό να κατέβει στο στομάχι και κλείνει έπειτα, έτσι ώστε το οξύ που παράγει το στομάχι να μην γυρίσει πίσω στον οισοφάγο. Όταν η βαλβίδα δεν δουλεύει καλά, το οξύ (αλλά και άλλες ουσίες όπως η χολή) ανεβαίνουν και ερεθίζουν τον οισοφάγο και προκαλούν συμπτώματα όπως κάψιμο ή πόνος στο στήθος.

H γαστροοισοφαγική παλινδρομική νόσος [ΓΟΠΝ]

Όταν η παλινδρόμηση συμβαίνει πολύ συχνά τότε λέγεται γαστροοισοφαγική παλινδρομική νόσος [ΓΟΠΝ]. Η συχνότητά της στο δυτικό κόσμο ανέρχεται σε ποσοστό 10% ως 20%. Η χρόνια ΓΟΠΝ μπορεί να προκαλέσει σε 5% των ασθενών προκαρκινικές αλλοιώσεις στον οισοφάγο, οι οποίες απαιτούν παρακολούθηση με ενδοσκόπηση, για να μην οδηγήσουν σε καρκίνο οισοφάγου.

H θεραπεία της ΓΟΠΝ

Για τη θεραπεία της ΓΟΠΝ κλασικά εφαρμόζονται τρεις κατευθύνσεις θεραπείας: αλλαγή του τρόπου ζωής και διατροφής, φαρμακευτική αγωγή [με αναστολείς της αντλίας πρωτονίων], και τέλος χειρουργική αντιμετώπιση με κάποια μορφή λαπαροσκοπικής θολοπτύχωσης [διόρθωσης της βαλβίδας]. 

Η επιλογή του τρόπου θεραπείας βασίζεται στην βαρύτητα και τη χρονιότητα της νόσου αλλά και στην επιλογή και την επιθυμία του ασθενούς.

Υπάρχει όμως μια ομάδα ασθενών που: 

  • Δεν μπορεί να ελέγξει τα συμπτώματά της με τα φάρμακα
  • Έχει παρενέργειες από τα φάρμακα
  • Δεν θέλει να λαμβάνει χρόνια φαρμακευτική αγωγή, λόγω πιθανών ανεπιθύμητων παρενεργειών [διαταραχές απορρόφησης Β12, ασβεστίου, νεφρική ανεπάρκεια, άνοια, κατάγματα, εντερίτιδα από clostridium difficcile, SIBO]
  • Εμφανίζει λαρυγγοφαρυγγική παλινδρόμηση
  • Υποτροπιάζει μετά από χειρουργική διόρθωση της ΓΟΠΝ
  • Δεν θέλει να χειρουργηθεί
  • Κάνει παλινδρόμηση μετά από χειρουργεία παχυσαρκίας [δεν μπορεί να γίνει χειρουργική διόρθωση της ΓΟΠΝ]

Η ενδοσκοπική θεραπεία

Για τους ασθενείς αυτούς τα τελευταία χρόνια, έχουν αναπτυχθεί ποικίλες ενδοσκοπικές επεμβατικές τεχνικές για την αντιμετώπιση της ΓΟΠΝ, ως ενδιάμεσες λύσεις μεταξύ φαρμακευτικής και χειρουργικής θεραπείας.

Αυτές στοχεύουν ουσιαστικά στην διόρθωση της γαστροοισοφαγικής βαλβίδας με τη χρήση συρραφής ή τοπικής θερμικής βλάβης. 

Η τεχνική Stretta 

Η τεχνική Stretta, με την εφαρμογή ραδιοσυχνοτήτων εντός του κατώτερου οισοφαγικού σφιγκτήρα, στοχεύει στην αύξηση του τόνου του, ως συνέπεια της κυκλικής θερμικής βλάβης που προκαλεί τοπικά με αποτέλεσμα την πρόκληση διαδικασίας ίνωσης, η οποία διογκώνει τον σφιγκτήρα, αλλά παράλληλα μειώνει και τη χάλασή του, λόγω καταστροφής μικρών προσαγωγών κλάδων των πνευμονογαστρικών νεύρων. 

Η τεχνική Stretta καταφέρνει να ελέγξει τα συμπτώματα σε ποσοστό 75-80% των ασθενών σε μακρόχρονη παρακολούθηση, ενώ περίπου 8-9 στους 10 ασθενείς αναφέρουν σημαντική βελτίωση στην ποιότητα της ζωής τους.

Συμπερασματικά

H μέθοδος Stretta είναι μια αποτελεσματική ενδοσκοπική μέθοδος αντιμετώπισης της γαστροοισοφαγικής παλινδρομικής νόσου, η οποία μπορεί επαρκώς να υποκαταστήσει τη φαρμακευτική και την χειρουργική αγωγή, αποτελώντας έτσι ένα ενδιάμεσο, ελάχιστα επεμβατικό μέσο.

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΑΠΟ: