• Είμαστε στις αρχές του 2021 και οι  περιορισμοί που επιβλήθηκαν λόγω Covid -19,  δεν φαίνεται να μας εγκαταλείπουν σύντομα.
  • Η νέα αυτή πραγματικότητα επιβάλλει περισσότερο από ποτέ να κτίσουμε ψυχική ανθεκτικότητα.
  • Είναι αναγκαίο να μην εγκαταλείπουμε τους  στόχους μας  σε προσωπικό και επαγγελματικό επίπεδο.

Οι στόχοι είναι απαραίτητοι γιατί δίνουν νόημα στη ζωή και επιδρούν στη συναισθηματική και ψυχική υγεία του ανθρώπου.

Η ύπαρξη στόχων και η κατάστρωση ενός σχεδίου δράσης είναι απαραίτητα εφόδια  για μια  επιτυχημένη ζωή.  Σύμφωνα  με έρευνες, τα άτομα που θέτουν στόχους έχουν περισσότερες πιθανότητες να κάνουν πραγματικότητα τα όνειρά τους. Η στοχοθέτηση ακούγεται απλή, αλλά χρειάζεται σωστή οργάνωση και προγραμματισμό.

Οι στόχοι χωρίζονται σε 4 βασικούς τομείς :  προσωπικοί, επαγγελματικοί, οικογενειακοί  και οικονομικοί. Η στοχοθεσία πρέπει να είναι S.M.A.R.T (Grant, 2003)  .

  • Specific – Συγκεκριμένοι
  • Measurable – Μετρήσιμοι 
  • Attractive – Ελκυστικοί
  • Realistic – Ρεαλιστικοί
  • Time Oriented- Χρονικά Δεσμευτικοί

Oι στόχοι πρέπει να είναι συγκεκριμένοι, γιατί διαφορετικά είναι απλά ευσεβείς πόθοι. Για παράδειγμα, συγκεκριμένος στόχος είναι   να χάσω πέντε κιλά, να λέω τη γνώμη μου στον προϊστάμενο μου, να μειωθεί το άγχος μου στις παρουσιάσεις, να βρω τα δυνατά μου σημεία κ.α.

Επίσης, η  υλοποίηση  τους θα πρέπει να είναι χρονικά  προσδιορισμένη π.χ θα έχω χάσει πέντε κιλά στις 31.3.2021 γιατί αυτό είναι ρεαλιστικό  από ιατρικής άποψης.

Ένα επιπρόσθετο ποιοτικό χαρακτηριστικό, είναι η γραπτή και θετική διατύπωση των στόχων. Η  εστίαση θα πρέπει να γίνεται γραπτώς στο τι επιθυμεί το άτομο να πετύχει και όχι στο τι επιθυμεί να αποφύγει. Αν οι στόχοι είναι μόνο στο μυαλό μας δεν θα γίνουν πραγματικότητα. Όταν είναι γραπτοί τους βλέπουμε καθημερινά, παρακολουθούμε την πρόοδο τους και αυξάνεται η πιθανότητα επιτυχίας τους. Είναι απαραίτητο να μετράμε σε συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα την απόδοσή μας, αλλά και να επανεξετάζουμε το στόχο μας αν κριθεί απαραίτητο. 

Σημείο κλειδί  μιας πετυχημένης στοχοθεσίας είναι ο στόχος να είναι του ίδιου το ατόμου και όχι των άλλων (π.χ γονέων, συντρόφων ή σημαντικών άλλων) .

Οι περισσότεροι άνθρωποι που δεν πετυχαίνουν έναν στόχο, είναι επειδή δεν έχουν ισχυρό προσωπικό κίνητρο και στην πορεία εγκαταλείπουν.

Επιπλέον, είναι ιδιαίτερα σημαντικό οι στόχοι να είναι στον έλεγχο του ίδιου ατόμου που τους θέτει. Για παράδειγμα, δεν μπορεί να έχουμε ως στόχο την αλλαγή της συμπεριφοράς του συντρόφου μας, του παιδιού μας  ή του προϊσταμένου μας.

Αξίζει να επισημανθεί, ότι στη διεθνή βιβλιογραφία αναφέρεται ότι η πιθανότητα επίτευξης ενός στόχου αυξάνεται κατά πολύ, αν χρησιμοποιήσουμε ένα buddy ή coach. Ο buddy είναι ένας φίλος ή κάποιο άλλο άτομο που εμπιστευόμαστε και είναι ενήμερο για τους στόχους μας. Η αποστολή του ατόμου αυτού, είναι να μας παροτρύνει και να μας ενθαρρύνει όταν συναντάμε εμπόδια. Έχοντας δίπλα μας κάποιον με τον οποίο μοιραζόμαστε τις αγωνίες και τις επιτυχίες μας, ενισχύουμε τη δέσμευση μας, μειώνουμε την αναβλητικότητα και γινόμαστε  αποτελεσματικότεροι. 

Οι στόχοι απαιτούν αφοσίωση, αισιοδοξία, υπομονή, επιμονή και προσαρμοστικότητα. Βασική προϋπόθεση όμως είναι να μας εμπνέουν, γιατί οι στόχοι δεν επιβάλλονται, οι στόχοι απορρέουν από τις αξίες , τις πεποιθήσεις και τη στάση ζωής μας. 

Συμπερασματικά

Δεν γνωρίζουμε πως θα εξελιχθεί η ζωή μας το 2021,  οι στόχοι όμως θα μας δώσουν όραμα και αίσθηση ελέγχου, σε μια εποχή που κυριαρχεί η αβεβαιότητα και η ανασφάλεια. STOP λοιπόν στις αναβολές, ας προχωρήσουμε σε δράση.

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΑΠΟ:

DePue, J., Clark, M., Ruggiero, L., Medeiros, M. L., & Pera, V. (1995). Maintenance of weight loss: A needs assessment. 

Grant T.,  Greene J. (2003). Coach Yourself: Make Real Change in Your Life