• Η ημικρανία ταλαιπωρεί 1 στους 7 ανθρώπους.
  • Δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν στις κοινωνικές και επαγγελματικές τους υποχρεώσεις.
  • Δεν μπορούν να αντέξουν τον οξύ πόνο, τις οσμές τον θόρυβο.
  • Δεν μπορούν να βιώσουν απλά πράγματα στην καθημερινότητά τους.

Ηημικρανία είναι μια εξουθενωτική νευρολογική νόσος που σχετίζεται συνήθως με κρίσεις δυνατής κεφαλαλγίας, η οποία περιορίζει σε μεγάλο βαθμό την ικανότητα των ατόμων να πραγματοποιούν τις καθημερινές τους δραστηριότητες.

Απασχολεί άτομα και των δύο φύλων και κάθε ηλικίας, ακόμη και παιδιά, με την πλειοψηφία όμως να αφορά τις γυναίκες.  Παρόλα αυτά, πλήρη και αναλυτικά στοιχεία για την επίπτωση της ημικρανίας στη ζωή των Ελλήνων ημικρανικών, ως πρόσφατα δεν υπήρχαν.

Η έρευνα «Η Ημικρανία στην Ελλάδα 2020» διεξάχθηκε διαδικτυακά από τον Σύλλογο Ασθενών με Ημικρανία και Κεφαλαλγία Ελλάδος και έλαβαν μέρος 2105 ασθενείς από όλη την Ελλάδα.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, το 50% των πασχόντων από ημικρανία χάνει τουλάχιστον 1-2 μέρες κάθε μήνα από την δουλειά του. Σημαντικό είναι πως το 10% χάνει 3-5 μέρες το μήνα και το 6% πάνω από 5 μέρες κάθε μήνα από τη δουλειά του.

Επίσης, το 94% δηλώνει πως έχει μειωμένη απόδοση, τουλάχιστον για 1-2 μέρες το μήνα στην εργασία του.

Οι περισσότεροι ημικρανικοί διστάζουν να μιλήσουν και να βρουν κατανόηση από το κοινωνικό ή εργασιακό τους περιβάλλον, είτε επειδή θεωρούν ότι αυτό θα υποβαθμίσει το εργασιακό τους προφίλ, είτε διότι θεωρούν ότι οι άλλοι δε θα τους καταλάβουν

Ένα βασικό πρόβλημα με την ημικρανία είναι ότι πρόκειται για μια νόσο υποτιμημένη, καθώς υπάρχει ελλιπής ενημέρωση για την βαρύτητα της νόσου, τόσο στο ευρύ κοινό και τους ασθενείς, όσο και στην Πολιτεία. Η κοινή αντίληψη για την ημικρανία είναι ότι αφορά απλά σε έναν έντονο πονοκέφαλο, ενώ στην πραγματικότητα πρόκειται για μια νευρολογική πάθηση που χρήζει εξειδικευμένης θεραπείας.

Και ενώ το 70,84% των συμμετεχόντων στην έρευνα δήλωσε ότι υποφέρει από ημικρανία πάνω από 10 χρόνια και το 50,70% έχει πάει ακόμη και στα επείγοντα περιστατικά νοσοκομείου λόγω σοβαρής κρίσης, ωστόσο το 60,9 % δήλωσε ότι έχει πάνω από ένα χρόνο να επισκεφθεί τον γιατρό του για να λάβει εξειδικευμένη βοήθεια. 

Συμπερασματικά

Ο Σύλλογος Ασθενών με Ημικρανία και Κεφαλαλγία Ελλάδος είναι ένας κοινωφελής μη κερδοσκοπικός οργανισμός. Ιδρύθηκε το 2017, με έδρα την Αθήνα. Απευθύνεται σε όσους πάσχουν από ημικρανία ή άλλες κεφαλαλγίες. Είναι μέλος της PAIN ALLIANCE EUROPE και της EUROPEAN MIGRAINE AND HEADACHE ALLIANCE,  διεθνών ενώσεων ασθενών και άλλων φορέων ελληνικών ή διεθνών, που έχουν την δυνατότητα ή την βούληση να συμβάλουν στην επίτευξη των σκοπών του. Συμπεριλαμβάνεται επίσης στο Μητρώο Διαφάνειας Συλλόγων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΑΠΟ:

Η Ημικρανία στην Ελλάδα 2020- Έρευνα του Συλλόγου Ασθενών με Ημικρανία και Κεφαλαλγία Ελλάδος.  www.kefalalgies.gr