• Aτμοσφαιρική ρύπανση, υψόμετρο, αλλαγές θερμοκρασίας και περιβαλλοντικός θόρυβος, φαίνεται από μελέτες, ότι επιδρούν καταλυτικά στην υγεία της καρδιάς και των αγγείων. 
  • Ο περιβαλλοντικός θόρυβος συσχετίζεται με καρδιαγγειακά νοσήματα όπως η αρτηριακή υπέρταση, η στεφανιαία νόσος, η καρδιακή ανεπάρκεια και τα εγκεφαλικά επεισόδια.
  • Πρόσφατα αναδείχθηκε σύνδεση του περιβαλλοντικού θορύβου με τον επιπολασμό της κολπικής μαρμαρυγής.
  • 1 στους 10 ανθρώπους αναφέρει ακραία ενόχληση από τον περιβαλλοντικό θόρυβο, με 80% αύξηση στον επιπολασμό της κολπικής μαρμαρυγής.
  • Στρατηγικές περιορισμού του θορύβου και της επίδρασης του στον πληθυσμό είναι διαθέσιμες και αναμένονται τα αποτελέσματα της εφαρμογής τους.

Οι βασικοί άξονες που έχουν μελετηθεί και έχει αναδειχθεί σημαντική επίδραση στην λειτουργία της καρδιάς και των αγγείων, είναι η ατμοσφαιρική ρύπανση, το υψόμετρο, οι αλλαγές θερμοκρασίας και ο περιβαλλοντικός θόρυβος.

Στις αναπτυγμένες χώρες του Δυτικού κόσμου υπήρξε συσσωρευμένη ατμοσφαιρική ρύπανση με άμεση επίδραση στο αναπνευστικό σύστημα και στην αύξηση των εμφραγμάτων και των εγκεφαλικών επεισοδίων, μέσω της προαγωγής της αθηρωμάτωσης. 

Υπάρχει εποχική κατανομή των καρδιαγγειακών συμβάντων;

Γνωρίζουμε ότι τα εμφράγματα και τα εγκεφαλικά είναι πλέον συχνότερα στους χειμερινούς μήνες, αλλά και σε συνθήκες ακραίων θερμοκρασιών ή μεγάλων αλλαγών θερμοκρασίας.

Αντίστοιχα έχει καταγραφεί από ασθενείς που φέρουν μόνιμους βηματοδότες και απινιδωτές ότι παροξυσμοί κολπικής μαρμαρυγής αλλά και θανατηφόρες αρρυθμίες όπως οι κοιλιακές ταχυκαρδίες, εμφανίζονται συχνά στις περιόδους μεγάλων απότομων αλλαγών θερμοκρασίας.

Ποια είναι η έννοια του περιβαλλοντικού θορύβου;

Ενόχληση από περιβαλλοντικό θόρυβο ορίζουμε βασικά την αφύπνιση από έντονο θόρυβο (αυτοκίνητα, αεροπλάνα, τρένα) με επακόλουθο στρες, αύξηση της αρτηριακής πίεσης και της καρδιακής συχνότητας.

Οποιοδήποτε επίπεδο θορύβου συνοδεύεται από θυμό και εξάντληση, επηρεάζει την ποιότητα της ζωής μας.

Είναι εντυπωσιακή η αύξηση καρδιαγγειακών συμβάντων (στεφανιαίας νόσου, καρδιακής ανεπάρκειας και εγκεφαλικών επεισοδίων) σε ασθενείς που αναφέρουν ενόχληση από θόρυβο, ενώ είναι πλέον τεκμηριωμένη και η πυροδότηση επεισοδίων κολπικής μαρμαρυγής και κοιλιακών αρρυθμιών σε αυτές τις συνθήκες.

Είναι πλήρως εδραιωμένη από πληθώρα πειραματικών μελετών η σύνδεση του περιβαλλοντικού θορύβου με την αύξηση των ορμονών του στρες, την ενδοθηλιακή δυσλειτουργία και το οξειδωτικό στρες ειδικά στο επίπεδο του εγκεφάλου. Έχει επίσης αποδειχθεί αρνητική επίδραση σε γνωσιακές λειτουργίες (μνήμη και μάθηση), σε παιδιά εκτεθειμένα σε θόρυβο αεροσκαφών.

Σε μελέτη 15.000 ανθρώπων στην Γερμανία το 80% ανέφερε ενόχληση από θόρυβο (ήπια το 27%, μέτρια το 25%, έντονη το 17% και ακραία το 11%). Ο επιπολασμός της κολπικής μαρμαρυγής ήταν σημαντικά αυξημένος (24 έναντι 14%) στην ομάδα ανθρώπων με ακραία προσβολή από τον θόρυβο, σε σχέση με αυτούς που δεν ανέφεραν καμία επίδραση.

Ποιες είναι οι πιο συχνές πηγές θορύβου

Η πλέον συχνή πηγή θορύβου είναι αναμφισβήτητα ο θόρυβος από τα αεροσκάφη.

Ενδεικτικά το 84% των ανθρώπων με ακραία ενόχληση από τον θόρυβο ενοχλούνται από τα αεροσκάφη κατά τη διάρκεια της ημέρας αλλά και τη νύχτα, με δεύτερη μακράν πηγή θορύβου αυτόν από τα τρένα. Αντίστοιχα έκθεση σε θόρυβο μεγαλύτερης έντασης από 20 dB, έχει φανεί ότι αυξάνει την επίπτωση κολπικής μαρμαρυγής.

Συμπερασματικά

Ο σύγχρονος τρόπος ζωής στις ανεπτυγμένες κοινωνίες έχει αυξήσει δραματικά τα επίπεδα του περιβαλλοντικού θορύβου (αεροσκάφη, τρένα, αυτοκίνητα, μηχανές), με επακόλουθη αύξηση της αρτηριακής πίεσης και της καρδιακής συχνότητας, αλλά παράλληλα του θυμού και της εξάντλησης, με επηρεασμό της ποιότητας της ζωής.  Στρατηγικές περιορισμού του θορύβου είναι σε εφαρμογή και αναμένεται να συμβάλλουν και στην μείωση των καρδιαγγειακών συμβάντων.

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΑΠΟ:

  1. Münzel T, Steven S, Frenis K, Lelieveld J, Hahad O, Daiber A. Environmental Factors Such as Noise and Air Pollution and Vascular Disease. Antioxid Redox Signal. 2020 Sep 20;33(9):581-601. doi: 10.1089/ars.2020.8090. 
  2. Babisch W, Pershagen G, Selander J, Houthuijs D, Breugelmans O. Cadum E et al. Noise annoyance—a modifier of the association between noise level and cardiovascular health?. Sci. Total Environ. 2013; 452-453: 50-57
  3. Münzel T, Sørensen M, Daiber A. Transportation noise pollution and cardiovascular disease. Nat Rev Cardiol. 2021 Sep;18(9):619-636. doi: 10.1038/s41569-021-00532-5.
  4. Omar Hahad, Manfred Beutel, Tommaso Gori, Andreas Schulz, Maria Blettner, Norbert Pfeiffer, Thomas Rostock, Karl Lackner, Mette Sørensen, Jürgen H. Prochaska, Philipp S. Wild, Thomas Münzel. Annoyance to different noise sources is associated with atrial fibrillation in the Gutenberg Health Study. Int J Cardiol. 2018 Aug 1;264:79-84. doi: 10.1016/j.ijcard.2018.03.126