• Ο Gardner ψυχολόγος και Καθηγητής  στο πανεπιστήμιο του Χάρβαρντ και της Βοστώνης, διατύπωσε την ” Θεωρία της Πολλαπλής Νοημοσύνης”, η οποία άλλαξε σε σημαντικό βαθμό ότι γνωρίζουμε για την ανθρώπινη νοημοσύνη.
  • Μέσω τη θεωρίας του, αμφισβητεί  ότι η νοημοσύνη είναι μια και ότι μπορεί να μετρηθεί μέσω των τεστ IQ.
  • Σύμφωνα με την Θεωρία της Πολλαπλής Νοημοσύνης, οι νοημοσύνες είναι τουλάχιστον οκτώ.
  • Η κάθε μία εδρεύει σε διαφορετικά σημεία του ανθρώπινου εγκεφάλου.

Oι πολλαπλές νοημοσύνες αναπτύσσονται κατά τη διάρκεια της ζωής του ανθρώπου, αναλόγως με τις εμπειρίες και τα βιώματα του καθενός. 

Ο βαθμός ανάπτυξης του κάθε τύπου νοημοσύνης, εξαρτάται από το πόσο ο κάθε άνθρωπος τις ενισχύει και τις  βελτιώνει, στη διάρκεια της ζωής του.

Επίσης, νέα  επιστημονικά δεδομένα σχετικά την κληρονομικότητα της νοημοσύνης, δείχνουν ότι η πολλαπλή νοημοσύνη επηρεάζεται κυρίως από το περιβάλλον και την εκπαίδευση.

Οι οκτώ μορφές νοημοσύνης είναι οι παρακάτω:

  1. Η Λογικο-μαθηματική Νοημοσύνη 

Βρίσκεται στο αριστερό ημισφαίριο του εγκεφάλου και σχετίζεται με την ικανότητα της αναγνώρισης μοτίβων και λογικής ανάλυσης προβλημάτων. Τα άτομα με ανεπτυγμένη την λογικο-μαθηματική νοημοσύνη, έχουν την ικανότητα να  επιλύουν μαθηματικά προβλήματα  και είναι συνήθως επιστήμονες όπως  μαθηματικοί, φυσικοί και μηχανικοί.

2. Η Γλωσσική νοημοσύνη 

Η Γλωσσική Νοημοσύνη βρίσκεται στο αριστερό ημισφαίριο του εγκεφάλου και σχετίζεται με την ικανότητα του προφορικού  και γραπτού λόγου. Συνήθως, αυτό το είδος νοημοσύνης έχουν καλλιεργήσει σε μεγαλύτερο βαθμό συγγραφείς, δημοσιογράφοι, δικηγόροι και φιλόλογοι.

3. Χωρική Νοημοσύνη

Βρίσκεται στο δεξί ημισφαίριο και σχετίζεται με την ικανότητα της αντίληψης του χώρου,  των σχημάτων και  των  χρωμάτων. Αυτό το είδος νοημοσύνης έχουν συνήθως οι αρχιτέκτονες, οι γλύπτες, οι τοπογράφοι μηχανικοί  και οι πιλότοι.

4. Νατουραλιστική νοημοσύνη 

Η Νατουραλιστική νοημοσύνη βρίσκεται στο δεξί ημισφαίριο και σχετίζεται με την ικανότητα του ατόμου να αντιλαμβάνεται το γεωφυσικό περιβάλλον.

Τα άτομα με νατουραλιστική νοημοσύνη αγαπούν τη φύση και τα ζώα. Τα επαγγέλματα που  τους ταιριάζουν είναι του γεωπόνου, του γεωργού, του κτηνίατρου και του χημικού.

5. Μουσική νοημοσύνη

Βρίσκεται στο δεξί ημισφαίριο και σχετίζεται με την ικανότητα του ατόμου να αντυλαμβάνεται με ευκολία το ρυθμό και τη μελωδία.  Στα άτομα με μουσική νοημοσύνη τους αρέσει να παίζουν μουσικά όργανα και να συνθέτουν.

6. Κιναισθητική νοημοσύνη

Σχετίζεται με την ικανότητα του ατόμου να χρησιμοποιεί το σώμα του για να εκφράζεται.

Τα άτομα με κιναισθητική νοημοσύνη είναι συνήθως αθλητές, χορευτές, ηθοποιοί, τεχνίτες ή και  χειρουργοί.

7. Ενδοπροσωπική Νοημοσύνη

Αφορά στην ικανότητα της αυτοεπίγνωσης και της αναγνώρισης των συναισθημάτων.  Στα άτομα με ενδοπροσωπική νοημοσύνη αρέσει η ενδοσκόπηση και χαρακτηρίζονται από την  ικανότητα να διακρίνουν τα δυνατά και αδύνατα σημεία του χαρακτήρα τους. 

8. Διαπροσωπική Νοημοσύνη

Η Διαπροσωπική Νοημοσύνη σχετίζεται με την ικανότητα του ατόμου να κατανοοεί τον τρόπο σκέψης, τα συναισθήματα καθώς και την άποψη των άλλων ανθρώπων. Αυτό το είδος νοημοσύνης  έχουν συνήθως  εκπαιδευτικοί, σύμβουλοι, πωλητές, θρησκευτικοί και πολιτικοί ηγέτες.

Σύμφωνα με τον Gardner, οι οκτώ μορφές νοημοσύνης  υπάρχουν σε διαφορετικό βαθμό ανάπτυξης σε κάθε άτομο και δίνουν συνδυαστικά την ταυτότητα της νοημοσύνης του, δηλαδή κάτι σαν το δαχτυλικό αποτύπωμα του κάθε ανθρώπου. 

Συμπερασματικά

Λαμβάνοντας υπόψη τη θεωρία της πολλαπλής νοημοσύνης,  εκπαιδευτικοί και γονείς θα  πρέπει να αποδίδουν την ίδια βαρύτητα σε όλα τα είδη νοημοσύνης.  Επιβάλλεται ακόμη να εντοπίζουν και να αναπτύσσουν τις μοναδικές δυνατότητες του κάθε παιδιού, με σκοπό να αναπτυχθούν ολοκληρωμένες προσωπικότητες και ως εκ τούτου ευτυχισμένοι ενήλικοι.

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΑΠΟ:

Gardner, H. (1983). Frames of Mind. New York: Basic Books.

Gardner, H. (1993). Multiple Intelligences. New York: Basic Books.