• Όταν το γόνατο χρειάζεται αρθροπλαστική, σημαίνει ότι η οστεοαρθρίτιδα στο γόνατο έχει προχωρήσει πολύ και ο πόνος είναι οξύς.
  • Εκδηλώνονται και άλλα συμπτώματα που περιλαμβάνουν δυσκαμψία, κριγμό ( κρακ)  και οίδημα, κυρίως τις πρωινές ώρες.
  • Το ROSA (Robotic Surgical Assistant) είναι ένα ρομπότ τελευταίας γενιάς, που έχει κατασκευαστεί για την διενέργεια επεμβάσεων ολικής αρθροπλαστικής.

ΗROSA (Robotic Surgical Assistant) είναι μια τεχνική κατά την οποία το ρομπότ «συνεργάζεται» με τον χειρουργό, καθοδηγείται από αυτόν και προσαρμόζεται στην τεχνική του, επιτρέποντας ανά πάσα στιγμή την  πρωτοβουλία του ιατρού, όπου αυτό καταστεί αναγκαίο κατά τη διάρκεια της επέμβασης.

Πριν το χειρουργείο η ακριβής μέτρηση των ανατομικών λεπτομερειών των ασθενών, δίνει τη δυνατότητα στον χειρουργό να σχεδιάζει με απόλυτη ακρίβεια κάθε στάδιο της επέμβασης.

Η προεγχειρητική αυτή απεικόνιση καθοδηγεί στην επιλογή της κατάλληλης χειρουργικής μεθόδου, του καταλληλότερου υλικού, αλλά κυρίως στην πρόβλεψη εξειδικευμένων περιπτώσεων.

Κατά τη διάρκεια του χειρουργείου, ο ρομποτικός βραχίονας κινείται με απόλυτη ακρίβεια, ακολουθώντας το χέρι του γιατρού και υποδεικνύοντας την ακριβή θέση που πρέπει να γίνουν οι χειρουργικοί χειρισμοί, ώστε να έχουμε το άριστο αποτέλεσμα της επέμβασης.

Μετά το πέρας της εμφύτευσης των υλικών της πρόθεσης, ο ρομποτικός έλεγχος πραγματοποιεί ταυτόχρονα επαλήθευση, αν η επέμβαση έγινε με βάση τις αρχικές κατευθυντήριες οδηγίες, αν τα υλικά τοποθετήθηκαν στην σωστή θέση και αν ο άξονας του ποδιού αλλά και η κίνηση είναι η επιθυμητή.

Πλεονεκτήματα της ρομποτικής υποβοήθησης Rosa

  • Λεπτομερής προετοιμασία της επέμβασης στον ηλεκτρονικό υπολογιστή, με χρήση εξατομικευμένων δεδομένων για τον κάθε ασθενή.
  • Αξιολόγηση σε πραγματικό χρόνο του εύρους κίνησης του ποδιού.
  • Σωστή τοποθέτηση των υλικών της αρθροπλαστικής του γόνατος, το οποίο έχει ως αποτέλεσμα την ανατομικότερη και φυσική αίσθηση της άρθρωσης μετά το χειρουργείο.
  • Ελαχιστοποίηση της πιθανότητας διεγχειρητικών και μετεγχειρητικών επιπλοκών.
  • Οι οριακές επεμβάσεις στα μαλακά μόρια (minimal invasive), βοηθούν στην ελάττωση του μετεγχειρητικού πόνου, στη γρηγορότερη κινητοποίηση και ανάρρωση του ασθενούς και επιστροφή στις καθημερινές του δραστηριότητες με αποκατάσταση FAST TRACK.
  • Δυνατότητα πραγματοποίησης δύσκολων χειρουργικών χειρισμών με μεγάλη ακρίβεια. 
  • Mεγαλύτερο προσδόκιμο ζωής των εμφυτευμάτων στο σώμα του ασθενούς (προοπτική 25-30 έτη).

Συμπερασματικά

Tο μεγαλύτερο ίσως πλεονέκτημα που προσφέρει το συγκεκριμένο ρομποτικό σύστημα Rosa, είναι ότι αξιολογεί την κατάσταση των μαλακών ιστών και των συνδέσμων, για την τοποθέτηση του εμφυτεύματος  χωρίς τον τραυματισμό της γύρω περιοχής. Η προσοχή στους μαλακούς ιστούς και στους συνδέσμους είναι το  πιο σημαντικό, για ένα γόνατο που θα είναι λειτουργικά άμεσα σταθερό. 

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΑΠΟ: