• Αν και πολλοί άνθρωποι νομίζουν ότι ημικρανία σημαίνει απαραίτητα «πόνος στο μισό κεφάλι», αυτό δεν είναι απαραίτητο. 
  • Ο πόνος της ημικρανικής κρίσης μπορεί να εντοπίζεται οπουδήποτε στο κεφάλι, αλλά και στο πρόσωπο ή στον αυχένα. 

Στατιστικά βέβαια, τις περισσότερες φορές, πράγματι ο πόνος στην ημικρανία εντοπίζεται στο μισό του κεφαλιού και συχνότερα στην περιοχή πίσω από το ένα μάτι και τον κρόταφο. 

Άλλα συχνά σημεία ημικρανικού πόνου είναι η κορυφή του κεφαλιού, αλλά και το πίσω μέρος του κεφαλιού ή ο αυχένας. Επίσης, δεν είναι καθόλου σπάνιο ο πόνος να υπάρχει σε ολόκληρο το κεφάλι. 

«Ένα πολύ τυπικό χαρακτηριστικό της ημικρανίας είναι πως ο πόνος αλλάζει εντόπιση από κρίση σε κρίση.»

Δηλαδή, μπορεί τη μία φορά να εντοπίζεται στο δεξιό μισό του κεφαλιού και την επόμενη φορά στο αριστερό ή άλλοτε στο μέτωπο και άλλοτε στο πίσω μέρος του κεφαλιού.

Ο πόνος στην ημικρανία είναι συνήθως δυνατός ή και ιδιαίτερα δυνατός και συνοδεύεται από μία σειρά άλλων συμπτωμάτων, όπως το ότι ο άνθρωπος που έχει ημικρανία δεν μπορεί να ανεχθεί ή προτιμά να αποφεύγει το φως, τους έντονους ήχους, τις μυρωδιές και επίσης ότι μπορεί να έχει τάση για εμετό ή και να κάνει εμετούς. 

Η ημικρανία «ισοπεδώνει» την καθημερινότητα 

Ως αποτέλεσμα του πόνου αλλά και των υπολοίπων συμπτωμάτων, ο άνθρωπος που έχει ημικρανία δεν μπορεί να έχει φυσιολογική δραστηριότητα την ώρα της κρίσης, ενώ μπορεί να φτάνει σε ανάγκη για κατάκλιση σε ένα σκοτεινό δωμάτιο.

Αυτά τα συμπτώματα, και κυρίως η δυσανεξία σε φως και ήχους, αλλά και η θέληση για κατάκλιση, όταν συνοδεύουν έναν πονοκέφαλο είναι τα πιο χαρακτηριστικά στοιχεία μιας ημικρανίας. 

Άλλο σημαντικό στοιχείο είναι η διάρκεια: Η κρίση της ημικρανίας, αν δεν ληφθεί σωστή αγωγή, διαρκεί από λίγες ώρες ως 2-3 ή και περισσότερες ημέρες, μέχρι να υφεθεί. Και βέβαια, μετά από κάποιο διάστημα, το φαινόμενο επαναλαμβάνεται, καθώς η κρίση επανέρχεται- σε κάποιους ανθρώπους μετά από αρκετούς μήνες, ενώ σε κάποιους μετά από λίγες μόλις ημέρες.

Συμπερασματικά

Ο άνθρωπος με κρίση ημικρανίας δεν μπορεί να λειτουργήσει φυσιολογικά και θέλει να κλειστεί σε σκοτεινό δωμάτιο για ώρες ή μέρες. 

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΑΠΟ:

  1. Ημικρανία. Στο Βικελής Μ. Και συνεργάτες: Ημικρανία και άλλες κεφαλαλγίες. Έκδοση Συλλόγου Ασθενών με Ημικρανία και Κεφαλαλγία Ελλάδος, Αθήνα 2020.
  2. Ημικρανία. https://www.headaches.gr/migrane.html Accessed online on 21-5-2020
  3. Vikelis Μ, Spingos KC and Rapoport AM. A new era in headache treatment. Neurological Sciences (2018) 39 (Suppl 1) :S47–S58.
  4. Βικελής Μ. Ημικρανία. Στο: Σωτηρόπουλος Α., Σκληρός Ε.: Αντιμετώπιση συνήθων παθήσεων στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας. Σύγχρονες απόψεις και συστάσεις, 3η έκδοση. Αθήνα, 2016, σελίδες 695-708. 
  5. Vikelis M. and Rapoport A.M. Overview of oral triptans. In: Hans-Christoph Diener & David W Dodick (eds). Triptans for migraine. Future Medicine E-Books, London, UK. ISBN 987-1-78084-067-3 (epub, 2012).