Οι παρακάτω εξετάσεις συνιστώνται για την έγκαιρη εντόπιση και διάγνωση του καρκίνου, σε γυναίκες χωρίς συμπτώματα

ΗΛΙΚΙΑ 20 έως 40 ετών                                                        ΗΛΙΚΙΑ 40 ετών και άνω

           ΜΑΣΤΟΣ                                                                                             ΜΑΣΤΟΣ

* Ιατρική εξέταση κάθε 1 χρόνο.                                                                 * Ιατρική  εξέταση κάθε χρόνο.

* Αυτοεξέταση κάθε μήνα.                                                                                 * Αυτοεξέταση κάθε μήνα.

* Μια αρχική μαστογραφία μεταξύ                                                           * Μαστογραφία κάθε 1 με 2 χρόνια

     των 35 έως 40 ετών.                                                                                    μεταξύ των 40 έως 50 ετών και                                                                                                                                                                                                                       κάθε χρόνο μετά τα 50 έτη.

*** Σε μεγαλύτερο κίνδυνο για ανάπτυξη καρκίνου του μαστού ευρίσκονται γυναίκες που έχουν προσωπικό  ή οικογενειακό ιστορικό καρκίνου του μαστού, γυναίκες που δεν απέκτησαν παιδί και γυναίκες που γέννησαν το πρώτο παιδί τους σε ηλικία μεγαλύτερη των 30 ετών.

               ΜΗΤΡΑ                                                                                              ΜΗΤΡΑ

Γυναικολογική εξέταση κάθε 1 χρόνο.                                                         Γυναικολογική εξέταση κάθε χρόνο.

    ΤΡΑΧΗΛΟΣ ΜΗΤΡΑΣ                                                                              ΤΡΑΧΗΛΟΣ ΜΗΤΡΑΣ

Έλεγχος με Pap test κάθε χρόνο, που πρέπει                                                Έλεγχος με Pap test κάθε χρόνο

να γίνεται και σε γυναίκες μικρότερες των

20 ετών, εφ΄ όσον έχουν σεξουαλικές

επαφές.

***Σε μεγαλύτερο κίνδυνο για ανάπτυξη καρκίνου του τραχήλου της μήτρας, ευρίσκονται γυναίκες που είχαν την πρώτη τους σεξουαλική επαφή σε μικρή (εφηβική ) ηλικία, γυναίκες που καπνίζουν, γυναίκες με HPV προσβολή και γυναίκες που έχουν πολλούς σεξουαλικούς συντρόφους.

 

               ΩΟΘΗΚΕΣ                                                                                  ΩΟΘΗΚΕΣ

Γυναικολογική εξέταση κάθε 1 χρόνο.                                  Γυναικολογική εξέταση κάθε χρόνο. Σε γυναίκες που είναι στην εμμηνόπαυση,  υπερηχογραφικός                                                                                               έλεγχος και νεοπλασματικοί δείκτες  κάθε 1 με 2 χρόνια.

                                                                                                                    ΕΝΔΟΜΗΤΡΙΟ

                                                                                                                   Λήψη ενδομητρίου για  ιστολογική εξέταση σε γυναίκες που είναι στην                                                                                                                                             εμμηνόπαυση και  έχουν ιστορικό παχυσαρκίας, στείρωσης, θεραπείας με οιστρογόνα ή   μητρορραγίας.

 

 

Συμπερασματικά

Σωστή πρόληψη σημαίνει καλή υγεία μαστών, μήτρας και ωοθηκών και ελαχιστοποίηση των πιθανοτήτων για καρκίνο.

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΑΠΟ:

https://www.cdc.gov/cancer/dcpc/prevention/screening.htm

https://www.cancer.org/healthy/find-cancer-early/cancer-screening-guidelines/screening-recommendations-by-age.html

https://www.nhs.uk/conditions/breast-cancer-screening/why-its-offered/