• Οι μηνίσκοι είναι δύο πολύ βασικά δομικά στοιχεία της άρθρωσης του γόνατος, που απορροφούν τους κραδασμούς
  • Λειτουργούν ως σταθεροποιητές της άρθρωσης, ενώ παράλληλα διανέμουν ισοβαρώς τα φορτία του σώματος σε όλη την επιφάνεια του γόνατος
  • Η συρραφή μηνίσκου- όταν ενδείκνυται- μειώνει τις πιθανότητες μελλοντικής οστεοαρθρίτιδας και ολικής αρθροπλαστικής, που μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα η αφαίρεση.

Ηρήξη μηνίσκου επέρχεται ως αποτέλεσμα αθλητικής κάκωσης σε νέα άτομα, συνήθως λόγω ισχυρής περιστροφής ή υπερέκτασης της άρθρωσης του γόνατος και ως επί το πλείστον κατά τη διάρκεια αθλητικών δραστηριοτήτων.

Σε πιο ηλικιωμένα άτομα δεν οφείλεται σε τραύμα, αλλά σε λόγους εκφύλισης και απώλειας της ελαστικότητας.

Τα συμπτώματα περιλαμβάνουν πόνο κατά το περπάτημα, μετά από βαθύ κάθισμα και οίδημα του γόνατος το οποίο οφείλεται στην παρουσία υγρού στην άρθρωση. Κάποιες φορές, το γόνατο μπλοκάρει και οποιαδήποτε κίνηση λυγίσματος ή τεντώματος δεν είναι δυνατή.

Αφαίρεση ή συρραφή μηνίσκου;

Οι τραυματικές ρήξεις των μηνίσκων αντιμετωπίζονται αρθροσκοπικά. Η αρθροσκόπηση του γόνατος γίνεται μέσα από δύο μόνο τομές του δέρματος, μήκους ενός περίπου εκατοστού η καθεμιά.

Ο χειρουργός τοποθετεί στην πρώτη οπή μια ειδική κάμερα (το αρθροσκόπιο), με την οποία «βλέπει» τι συμβαίνει μέσα στην άρθρωση. Στη δεύτερη οπή τοποθετεί ειδικά μικροσκοπικά εργαλεία που βοηθούν στην επιδιόρθωση της ρήξης.

Σκοπός της αρθροσκόπησης είναι να αφαιρεθεί μόνο το κατεστραμμένο κομμάτι του μηνίσκου και να ομαλοποιηθεί η υπόλοιπη επιφάνεια που απομένει σταθερή στην άρθρωση του γόνατος.

Ωστόσο, υπάρχουν περιπτώσεις ασθενών, κυρίως νέων, με πρόσφατες ρήξεις που εντοπίζονται στην περιφέρεια του μηνίσκου (στη ζώνη δηλαδή εκείνη δηλαδή όπου υπάρχει δυνατότητα επούλωσης του μηνίσκου λόγω αυξημένης αγγείωσης και αιμάτωσης) και στις οποίες το όργανο μπορεί να διασωθεί.

Τότε, συνιστάται η συρραφή μηνίσκου και διάσωσή του με την ίδια αρθροσκοπική μέθοδο.

Μετά τη συρραφή μηνίσκου

Μετά από τη συρραφή μηνίσκου, το πρόγραμμα για πλήρη αποκατάσταση εξαρτάται από το μέγεθος της ρήξης, τη σταθερότητα της διόρθωσης, και τυχόν λοιπές συνυπάρχουσες κακώσεις.

Συνίσταται χρήση βακτηρίων (πατερίτσας) για διάστημα 2-6 εβδομάδων ανάλογα με το είδος της ρήξης και την σταθερότητα της συρραφής. Σε ορισμένες περιπτώσεις για να περιοριστεί το εύρος της κίνησης, η χρήση νάρθηκα είναι ενδεδειγμένη.

Σε περίπτωση συμπτωμάτων παρατεταμένου πόνου, οιδήματος, δυσκαμψίας ενδέχεται να χρειάζεται περαιτέρω θεραπεία.

Οι σπάνιες περιπτώσεις – ελάχιστο ποσοστό κατά την διεθνή βιβλιογραφία – κατά τις οποίες η συρραφή δεν απέδωσε, θα αντιμετωπιστούν με μερική μηνισκεκτομή.

Πλεονεκτήματα

Μετά την αρθροσκοπική αποκατάσταση των ρήξεων του μηνίσκου, ο ασθενής δεν χρειάζεται να παραμείνει στο νοσοκομείο και ξεκινά να περπατάει άμεσα, εφαρμόζοντας ένα πρόγραμμα φυσικοθεραπείας και μυϊκής ενδυνάμωσης του γόνατος.

Η συρραφή μηνίσκου επιτρέπει την επιστροφή του ασθενούς σε ένα ενεργητικό τρόπο ζωής, με περιορισμένο κίνδυνο στην ανάπτυξη οστεοαρθρίτιδας.

Ως επέμβαση, θεωρείται αρκετά ασφαλής, όμως, η επιτυχία της εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την εμπειρία του χειρουργού.

Συμπερασματικά

Η συρραφή μηνίσκου απαιτεί εξαιρετική γνώση της ανατομίας και μεγάλη εξοικείωση με την αρθροσκοπική χειρουργική και τα εργαλεία που χρησιμοποιούνται. Η πραγματοποίησή της προϋποθέτει ο χειρουργός να έχει υψηλή εξειδίκευση και σημαντική εμπειρία.

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΑΠΟ:

Meniscal repair using the inside-out suture technique – PubMed (nih.gov)

Meniscus Repair and Replacement – PubMed (nih.gov)

Meniscus tears & repairs – Overview – Mayo Clinic Orthopedics & Sports Medicine

Meniscal Repair Techniques – ClinicalKey