• Σκοπός της θετικής ψυχολογίας είναι η μελέτη της ψυχολογικής ευημερίας του ατόμου.
  • Βοηθά τους ανθρώπους να γίνουν καλύτεροι και πιο ευτυχισμένοι.
  • Το coaching βασίζεται στις αρχές της θετικής ψυχολογίας και είναι η πρακτική εφαρμογή αυτής.

Στις αρχές του 21ου αιώνα, ο Μ. Seligman, καθηγητής και πρόεδρος της Αμερικανικής Ψυχολογικής Ένωσης, εισάγει τον όρο Θετική Ψυχολογία και δημιουργεί ένα νέο κλάδο στην Ψυχολογία. Σύμφωνα με τον Seligman, όταν η ψυχολογία καθιερώθηκε ως επιστήμη, είχε ως στόχο την ανάπτυξη ταλέντων,  τη θεραπεία της ψυχικής νόσου και γενικότερα την παροχή βοήθειας στα άτομα προκειμένου να είναι πιο λειτουργικά. 

Μετά όμως το Β΄ Παγκόσμιο πόλεμο, άλλαξε τον αρχικό της προσανατολισμό και επικεντρώθηκε κυρίως στα ψυχολογικά προβλήματα των ανθρώπων τα οποία είχαν δημιουργηθεί από τον πόλεμο. Το αποτέλεσμα  ήταν η ψυχολογία να ταυτιστεί με την ψυχοπαθολογία.

Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά ο Seligman (1998), στο παρελθόν στο άκουσμα της λέξης ψυχολόγος, οι άνθρωποι ένιωθαν “φόβο” και πίστευαν ότι ο στόχος της ψυχολογίας είναι να διαγνώσει «αν είναι καλά» για να τους  βοηθήσει να «γίνουν καλά». Επιπλέον, διατυπώνει την άποψη ότι η ψυχολογία αν και ως επιστήμη έχει  βοηθήσει σημαντικά στην ανακούφιση των ψυχικών ασθενειών, δεν προσέφερε ιδιαίτερα στους ψυχικά υγιείς γιατί δεν εστίασε στην πλειοψηφία των ανθρώπων που δεν έχουν συμπτώματα ψυχοπαθολογίας.

Είναι αξιοσημείωτο, ότι σύμφωνα με τους Seligman & Peterson (1998), η  θεραπεία της ψυχοπαθολογίας οδηγεί το άτομο σε σημείο “μηδέν”, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι το άτομο γίνεται αυτόματα ευτυχισμένο.

Από το σημείο «μηδέν» και μετά χρειάζεται ατομική προσπάθεια για να αλλάξει τη στάση του στη ζωή και να οδηγηθεί σε ψυχολογική ευημερία.

Αυτό το κενό έρχεται να συμπληρώσει η θετική ψυχολογία η οποία σύμφωνα με τον Sheldon (2001)  έχει ως στόχο τη διερεύνηση, του τι κάνει τους ανθρώπους ευτυχισμένους, καθώς και ποιες δεξιότητες χρησιμοποιούν εκείνοι που αντέχουν τις προκλήσεις της ζωής. 

Ως εκ τούτου, ο σκοπός της θετικής ψυχολογίας είναι η μελέτη της ψυχολογικής ευημερίας του ατόμου.

Πιο συγκεκριμένα, η θετική ψυχολογία επικεντρώνεται στην μελέτη της ευτυχίας, στην  ανάπτυξη των θετικών χαρακτηριστικών του ατόμου και στην εύρεση νοήματος στη ζωή.

Αξίζει να αναφερθεί ότι το coaching έχει ως βάση τις αρχές της θετικής ψυχολογίας και είναι η πρακτική εφαρμογή αυτής.

Συμπερασματικά

H θετική Ψυχολογία χρησιμοποιώντας ως εργαλείο το Coaching, υποστηρίζει άτομα και κοινωνίες να χτίσουν ψυχική ανθεκτικότητα και να βελτιώσουν την ποιότητα της ζωής τους.

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΑΠΟ:

Maslow, A.H. (1998). Toward a Psychology of Being, 3rd Edition. Wiley.

Peterson, C. & Seligman, M. (2004). Character Strengths and Virtues: A Handbook and Classification. New York: Oxford University Press

Sheldon, Kennon & King, Laura. (2001). Why positive psychology is necessary. The American psychologist. 56. 216-7. 

Seligman, M. (2002). Authentic happiness: Using the new positive psychology to realize your potential for lasting fulfilment. New York: Free Press