ΟΜΟΙΟΠΑΘΗΤΙΚΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ. ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΟΥΜΕ
Περισσότερα: Η ομοιοπαθητική πρακτική είναι μια εναλλακτική-ολιστική προσέγγιση παθήσεων, που ξεκίνησε από την Γερμανία τον 18ο αιώνα. Ο Ομοιπαθητικός Γεώργιος Γεωργίου μας περιγράφει αυτή την πρακτική.
ΟΜΟΙΟΠΑΘΗΤΙΚΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ. ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΟΥΜΕ
Περισσότερα: Η ομοιοπαθητική πρακτική είναι μια εναλλακτική-ολιστική προσέγγιση παθήσεων, που ξεκίνησε από την Γερμανία τον 18ο αιώνα. Ο Ομοιπαθητικός Γεώργιος Γεωργίου μας περιγράφει αυτή την πρακτική.